Jste připraveni nahlédnout,
jak se žije s plicní arteriální hypertenzí (PAH)?

next

ÚVOD – VSTUPTE DO SVĚTA PAHUMAN®.

„PAH – TO JE JAKO CESTOVAT AUTEM, KTERÉ NEJEDE RYCHLEJI NEŽ 10 KM/H“ – PACIENT S PAH.

S diagnózou PAH není jednoduché se smířit. Pacient může zažívat různé pocity - šokem a popřením počínaje, vztekem, strachem nebo smutkem konče. Na druhé straně ale také může pociťovat úlevu, protože jeho nemoc dostává jméno. Mizí pocit nejistoty a přichází zjištění, že nemoc je vhodnou léčbou ovlivnitelná.

 

ÚVOD – VSTUPTE DO SVĚTA PAHUMAN<sup>®</sup>.
O této elektronické knize

O této elektronické knize

×
next
POROZUMĚNÍ PAH

POROZUMĚNÍ PAH

„JE TO, JAKO KDYŽ LEZETE NA KOPEC … A NĚCO VÁS POŘÁD TÁHNE DOLŮ.“ – PACIENT S PAH

Naše tělo umí báječně dělat to, co po něm chceme. Ať běžíme na autobus nebo saháme po telefonu, mění naše tělo vdechovaný kyslík a zásoby energie do koordinovaných pohybů, aniž bychom tomu museli věnovat pozornost.

Může to znít neuvěřitelně, ale jednoduché denní úkony, jaké Vy a já považujeme za samozřejmé, mohou pro pacienta s PAH představovat stejnou výzvu, jako pokořit vrchol Everestu.

next

CO JE TO PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE (PAH)?

PAH JE VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ POSTIHUJÍCÍ KREVNÍ CÉVY, KTERÝMI TEČE KREV ZE SRDCE DO PLIC.

Abychom mohli pochopit, co PAH je, je nejprve nutné vědět, jak funguje srdce.

CO JE TO PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE (PAH)?
Co je to PAH? (video)

Co je to PAH? (video)

×
Úloha srdce

Úloha srdce

×
CO SE PŘI PAH DĚJE S PLICNÍMI TEPNAMI?

CO SE PŘI PAH DĚJE S PLICNÍMI TEPNAMI?

×
JAK TOTO SOUVISÍ SE SYMPTOMY PAH?

JAK TOTO SOUVISÍ SE SYMPTOMY PAH?

×
next
ZNÁMKY A PŘÍZNAKY PAH

ZNÁMKY A PŘÍZNAKY PAH

PRVNÍ PŘÍZNAKY SE OBVYKLE OBJEVUJÍ PŘI FYZICKÉ ZÁTĚŽI, JAKO JE CHŮZE DO SCHODŮ, BĚH, CHŮZE DO KOPCE NEBO NESENÍ TAŠKY.

Pacient s progredující PAH zaznamenává tyto příznaky častěji a mohou začít negativně ovlivňovat jeho schopnost vykonávat běžné denní aktivity.

ČASTÉ PŘÍZNAKY

ČASTÉ PŘÍZNAKY

×
next

KDO MŮŽE ONEMOCNĚT PAH A CO JI ZPŮSOBUJE?

„O VÝVOJI PAH, VÍME VÍC NEŽ V MINULOSTI. ONEMOCNĚT PAH MŮŽE KDOKOLIV.“

KDO MŮŽE ONEMOCNĚT PAH A CO JI ZPŮSOBUJE?
JAK ČASTÁ JE PAH?

JAK ČASTÁ JE PAH?

×
Co způsobuje PAH?

Co způsobuje PAH?

×
next
TYPY PAH

TYPY PAH

PAH MÁ ŘADU TYPŮ. ČASTO JE IDIOPATICKÁ, TO ZNAMENÁ, ŽE NENÍ SPOJENA S ŽÁDNÝM JINÝM ONEMOCNĚNÍM. VZÁCNĚ SE MŮŽE VYSKYTNOUT V RODINÁCH.

V některých případech se PAH pojí s dalším onemocněním, jako jsou vrozené srdeční vady nebo systémové choroby pojiva. Některé příčiny známe, jiné je ještě potřeba odhalit. Specialista na PAH může pomoci vysvětlit pacientovi s PAH, o jaký typ onemocnění se v jeho případě jedná. Možnosti léčby nezávisí na tom, jakým typem PAH nemocný trpí.

next

DIAGNÓZA A LÉČBA PAH

PAH JE PROGRESIVNÍ CHOROBA A RYCHLOST, JAKOU SE ZHORŠUJE, ZÁVISÍ NA JEJÍM TYPU.

Důležité je včasné stanovení diagnózy, protože léčba časně diagnostikované PAH má lepší výsledky. Diagnostikovat PAH ale není jednoduché. Příznaky nemocných v počátcích choroby nejsou specifické (dušnost, nejistota, slabost) a mohou být zaměněny s příznaky častěji se vyskytujících nemocí typu astma, chronická obstrukční plicní nemoc nebo syndrom spánkové apnoe.

DIAGNÓZA A LÉČBA PAH
next
PROGRESE PAH

PROGRESE PAH

Běžným termínem, se kterým se v rámci PAH setkáváme, je funkční třída. Funkční třída je hlavním kritériem, podle kterého jsou posuzováni pacienti s PAH a podle kterého je volen léčebný plán.

TŘÍDA I

TŘÍDA I

×
TŘÍDA II

TŘÍDA II

×
TŘÍDA III

TŘÍDA III

×
TŘÍDA IV

TŘÍDA IV

×
next

DIAGNOSTICKÁ VYŠETŘENÍ U PAH

„PAH NELZE DIAGNOSTIKOVAT NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ JEDNOHO VYŠETŘENÍ.“

S ohledem na složitost problematiky PAH je onemocnění obvykle diagnostikováno ve specializovaných centrech. Stanovení diagnózy vyžaduje řadu testů, jejichž cílem je vyloučit možné vyvolávající faktory a potvrdit diagnózu.

DIAGNOSTICKÁ VYŠETŘENÍ U PAH
ELEKTROKARDIOGRAM (EKG)

ELEKTROKARDIOGRAM (EKG)

×
ECHOKARDIOGRAM

ECHOKARDIOGRAM

×
VENTILAČNĚ PERFUZNÍ SKEN (V/P SKEN)

VENTILAČNĚ PERFUZNÍ SKEN (V/P SKEN)

×
VYŠETŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ (PFT)

VYŠETŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ (PFT)

×
PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE

PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE

×
ŠESTIMINUTOVÝ TEST CHŮZE

ŠESTIMINUTOVÝ TEST CHŮZE

×
next
MOŽNOSTI LÉČBY PAH

MOŽNOSTI LÉČBY PAH

NEZBYTNÉ JE ZAČÍT S LÉČBOU PAH CO NEJDŘÍVE.

Léčba PAH podle doporučení specialistů na PAH může zabránit zhoršování onemocnění. PAH sice zatím vyléčit neumíme, ale k dispozici jsou léčebné postupy, které mohou pacientům pomoci s PAH žít.

SPECIFICKÁ LÉČBA PAH

SPECIFICKÁ LÉČBA PAH

×
JINÁ LÉČBA PAH

JINÁ LÉČBA PAH

×
VÍC NEŽ JEDEN LÉK

VÍC NEŽ JEDEN LÉK

×
PLICNÍ TRANSPLANTACE

PLICNÍ TRANSPLANTACE

×
next

BŘEMENO PAH

„NENÍ TO DOBRÝ POCIT – JE HROZNÉ BÝT ZÁVISLÝ NA OSTATNÍCH. JE HROZNÉ PROSIT OSTATNÍ LIDI O POMOC. CÍTÍTE SE HROZNĚ. CÍTÍTE SE PODŘADNĚ – JAKO OBČAN DRUHÉ TŘÍDY.“ - PACIENT S PAH.

PAH je v popředí života pacientů – když jdou nakoupit do obchodu, vyzvednout děti ze školy, na schůzku s přáteli u kávy, když plánují dovolenou nebo budoucnost.

Mezinárodní dotazníkové šetření týkající se pacientů a těch, kteří o ně pečují, podpořené Actelionem, ukázalo, že vliv PAH na život jejích nositelů přesahuje daleko za hranice tělesných příznaků onemocnění.

BŘEMENO PAH
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

×
POSLECHNĚTE SI, CO ŘÍKAJÍ ODBORNÍCI

POSLECHNĚTE SI, CO ŘÍKAJÍ ODBORNÍCI

×
next
VLIV PAH NA PACIENTA

VLIV PAH NA PACIENTA

„ÚPLNĚ TO ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT – NELZE TO IGNOROVAT.“ - PACIENT S PAH

PAH má vliv na řadu aspektů každodenního života a může chvíli trvat, než pacient přizpůsobí svůj život tomuto onemocnění. Mezinárodní dotazníkové šetření ukázalo, že zkušenosti pacientů s adaptací na život s PAH jsou podobné.

DUŠEVNÍ POHODA

DUŠEVNÍ POHODA

×
PŘÁTELÉ A RODINA

PŘÁTELÉ A RODINA

×
DOMOV, PRÁCE A PŘÍJEM

DOMOV, PRÁCE A PŘÍJEM

×
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

×
next

VLIV PAH NA PEČUJÍCÍ OSOBY

„ŽÍT S NĚKÝM S PAH JE O VELIKÉ NEJISTOTĚ, NEVÍM, JAK SE ONEMOCNĚNÍ BUDE VYVÍJET.“ - PEČUJÍCÍ OSOBA

PAH ovlivňuje život mnoha způsoby a může trvat, než si člověk zvykne na to, s PAH žít. Mezinárodní dotazníkové šetření ukázalo, že zkušenosti pečujících o pacienty s PAH s adaptací na novou životní situaci jsou podobné.

VLIV PAH NA PEČUJÍCÍ OSOBY
DUŠEVNÍ POHODA

DUŠEVNÍ POHODA

×
PŘÁTELÉ A RODINA

PŘÁTELÉ A RODINA

×
DOMOV, PRÁCE A PŘÍJEM

DOMOV, PRÁCE A PŘÍJEM

×
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

×
next
PAH - PRAKTICKÉ TIPY

PAH - PRAKTICKÉ TIPY

KAŽDÝ PACIENT S PAH BUDE NEMOC PROŽÍVAT ODLIŠNĚ.

Cílem této kapitoly je poskytnout pacientům s PAH informace o tom, co jim může život s PAH přinést a rady, jak se vyrovnat se svými pocity, udržet si duševní pohodu a posunout se v životě o krok dopředu.

Život s PAH a jejími příznaky má značný citový dopad. Je důležité vědět, že nejste sami. Pocit osamění je mezi pacienty s PAH častý. Podporu Vám může poskytnout Vaše rodina, přátelé nebo jiní důležití lidé ve Vašem životě, Váš lékař nebo pacientské sdružení.

next

JAK VYSVĚTLIT PAH VAŠÍ RODINĚ A PŘÁTELŮM

JAK VYSVĚTLIT PAH VAŠÍ RODINĚ A PŘÁTELŮM
SDÍLEJTE SVOJE MYŠLENKY A POCITY

SDÍLEJTE SVOJE MYŠLENKY A POCITY

×
MLUVTE O SVÉ NEMOCI

MLUVTE O SVÉ NEMOCI

×
ZKUSTE SI PROMLUVIT S LIDMI, KTEŘÍ O PAH NĚCO VĚDÍ

ZKUSTE SI PROMLUVIT S LIDMI, KTEŘÍ O PAH NĚCO VĚDÍ

×
INSPIRUJTE SE PŘÍBĚHY JINÝCH

INSPIRUJTE SE PŘÍBĚHY JINÝCH

×
next
PEČUJTE O SVOJE ZDRAVÍ

PEČUJTE O SVOJE ZDRAVÍ

STANOVTE SI CÍLE, AKTIVNĚ SE ROZHODUJTE

STANOVTE SI CÍLE, AKTIVNĚ SE ROZHODUJTE

×
ZDRAVÁ STRAVA

ZDRAVÁ STRAVA

×
CVIČENÍ A PAH

CVIČENÍ A PAH

×
next

DALŠÍ PODNĚTY K ÚVAZE

DALŠÍ PODNĚTY K ÚVAZE
PŘIPOJENÍ SE K PACIENTSKÉ SKUPINĚ

PŘIPOJENÍ SE K PACIENTSKÉ SKUPINĚ

×
ZVLÁDÁNÍ ÚNAVY

ZVLÁDÁNÍ ÚNAVY

×
ZALOŽENÍ RODINY

ZALOŽENÍ RODINY

×
PRÁCE

PRÁCE

×
VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ

×
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

×
CESTOVÁNÍ

CESTOVÁNÍ

×
NEJSTE SAMI

NEJSTE SAMI

×
next
ZŮSTÁVÁTE SAMI SEBOU

ZŮSTÁVÁTE SAMI SEBOU

Navzdory tomu, že Vám byla nedávno stanovena diagnóza PAH nebo že s PAH nějakou dobu žijete, zůstáváte pořád sami sebou. Upravíte-li si život podle toho, jak se cítíte a co chcete dělat, pomůže Vám to udržet si nad ním kontrolu.

×